Kontakt...

Home O programu... Prikaz rezultata... Kontakt...

"E-mail" za kontakte: sivcev.v@eunet.yu

 

 

KONTAKT SA ZAINTERESOVANIM ZA PROGRAM

    Zainteresivanim za ovaj program mogu poslati "demo" verziju peograma (verzija kod koje se ne mogu koristiti sve opcije koje postoje u programu, a max. marka betona sa kojom se moze uci u proracun je MB 15 ), ukoliko mi dostave svoju "E-mail" adresu."Demo" verzija je "free", i  koncipirana tako da se mogu uociti sve prednosti koje ovakav program poseduje:
Dimenzionisanje poprecnih preseka u roku od nekoliko minuta i insertovanje razultata proracuna, kao i crteza poprecnog preseka, u osnovnu datoteku u kojoj se radi staticki proracun.
Mogucnost unosenja nestandardnih marki betona i granica velikih izduzenja armature, usled, prakticno, cestih podbacaja istih.
Dimenzionisanje AB ploca sa klasicnom i mrezastom armaturom.
Mogucnost dimenzionisanje ploca sa rebrima.
Proracun ugiba kroz vreme, pri cemu se mogu racunati i elesticni ugibi,ili se oni mogu unositi iz drugih programa (STAAD,SAP...).
Program, za razliku od drugih nasih programskih paketa ("RAD-INPEKSOVI" PROGRAMI,SAN-DAN...), rasporedjuje armaturu u preseku (dok navedeni programi daju samo ukupnu povrsinu armature), iscrtava crtez, a takav crtez se veoma jedostavno insertuje u osnovni staticki proracun, tako da se "spoj" delova radjenih u osnovnom programu i inserovanih delova pograma - ne primecuje!
Peogram ima opcione mogucnosti slobodnog i vezanog dimenzionisanja sto pruza mogucnosti pronalazenja najoptimalnijeg poprecnog preseka u pocetnoj fazi projektovanja (mogu se izbeci jako armirani poprecni preseci sa krtim lomom).
Mogucnost dimenzionisanja duktilnih poprecnih preseka u seizmicki aktivnim zonama, koriscenjem opcije za zadavanje odredjenog procenta (ili povrsine) armature i u pritisnutom delu preseka (gornjoj zoni preseka).
Mogucnost unosenja u proracun postojece (konstruktivne ili druge) armature u gornjoj zoni.
Program je radjen po nasim propisima, dok slicni koji se mogu naci na internetu (EC2TOOLS,SAP...), ili su radjeni po standardima drugih zemalja, ili evrokodovima koji nisu jos ni usvojeni.

  Integralana verzija programa, po dogovoru sa autorom, bice dostavljena zainteresovanim elektronskom postom.

   Osnovni podaci o programu (demo-verzija):
Ime programa:"Proracun armirano-betonskih preseka" (prva demonstaracija programa:verzija 1.0)
Duzina arhive (zip-demo verzija):715 KB
Ops programa:Program za dimenzionisanje armirano-betonskih preseka.
Tip programa:Demo-verzija 
Operatvni sistem:Windows 95/98/ME
Autor:Vojislav Sivcev
E-mail: sivcev.v@eunet.yu
Tel.:+381 11 3423 303
Potvrda: U program nije ugradjen neki od virusa, trojanaca ili worm-ova.Program je testiran programom Norton anrivirus 2001  ("update" 14.04.2001.g.)
Uputstvo za instalaciju dato je u prilozenoj tekstualnoj datoteci uz program.
                                                   Autor programa:V.Sivcev,dipl.inz.gradj.

E-mail za kontakt sa zainteresovanim:

sivcev.v@eunet.yu

    Prava na kopiranje i distribuciju zadrzava iskljucivo autor programa.