Uvod u programski jezik paskal (za treću godinu gimnazije)

 

  1. Uvod u Paskal (primeri programa, struktura i elementi programa u paskalu)
  2. Operacije sa brojevima i znacima
  3. Upravljački iskazi
  4. Tekstualne datoteke
  5. Potprogrami (procedure i funkcije)
  6. Skalarni i poddomenski tipovi
  7. Nizovski tipovi
  8. Slogovi
  9. Iskazi CASE i GOTO
  10. Skupovi
  11. Datoteke
  12. Rekurzivni potprogrami
  13. Pokazivači
  14. Uputstva za dobro programiranje
   
  Primeri programa:
   
    Sort
    Kompleksni brojevi
    Matrice ( slicno ce biti na kontrolnom 9. Juna 2008.)
    Tačke u Ravni (primena nizova i slogova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Dragoljub Perisic. All rights reserved.