Korisni saveti 

Gljivarskog drustva Valjevo

Jestive pecurke

Prva strana O Drustvu Dani gljiva Saveti Vesti

.

Jestive pecurke

  Sakupljanje

  Susenje

  Salamurenje

  Mariniranje

  Recepti


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Postoje mnogo vrsta gljiva. Ali pažnja !!! Neke od njih jesu jestive, ali mnoge su veoma otrovne.  Na ovoj strani možete naći spisak onih vrsta jestivih gljiva koje se sreću u našim krajevima, a koje se najčešće otkupljuju, bilo u sušenom stanju, bilo u salamuri.

.
Vrganj - Boletus edulis sušena i u salamuri
Lisičarka - Cantharellus cibarius u salamuri
Zeka - Rassula cyanoxantha sušena i u salamuri
Sunčanica - Macrolepioota procera sušena
  Crna truba - Craterellus cornucopioides sušeni
  Rujnica - Lactarius deterrimus u salamuri
  Vilin klinčić - Marasmius oreades sušena
  Rudnjača - Agaricus campestris u salamuri
  Biserka - Amanita rubescens u salamuri
  Mednjača - Armillaria mellea u salamuri
  Slinavka - Suillus granulatus u salamuri
  Brezov djed - Leccinum scabrum u salamuri
  Ježevica - Hydnum repandum u salamuri
  Zlatača - Xerocomus Chrysenteron u salamuri
  Smrčak - Morchella conica sušena