Home Page                           
Home page  Onama  Deca preventiva  Ortodoncija  Bolesti zuba  Estetska dentalna  Cena              

 

 

 

Vlasnik:
Prim.Dr.Radojica Mancic
Dr.Milan Mancic specijalista
Dr.Milos Mancic specijalista

Saradnici:
Prof.Dr.Aleksa Piscevic
Prof.Dr.Miodrag Kosovcevic
Mr.Sci.Dr.Zoran Kosovcevic
Dr.NevenkaPetrovic specijalista

Asistenti:
Jelica Milanovic

Zubni tehnicar:
Tamara Markovic
Administrator:
Nena Mancic


 

Ovakav sastav strucnog osoblja garantuje vam kvalitet stomatoloskih usluga,koji je baziran na timskom radu  iskusnih profesora fakulteta,stomatologa specijalista i sopstvene, vrhunske zubnotehnicke laboratorije.

  U rublici o nama saznace te o strucnim dostignucima nasih lekara ,koji se bave stomatoloskom naukom.


   
 
   E-mail: mancadentr@ptt.yu Ordinacija Mancic