Homepage

ȣ

 

. , , , 2008, 151 .

 

    .

 

<> , . ( 1999, 2000, 2000, 2001 - ). . [. . , , 2008, . 53-55]

 

    ( )

 

<...> 輭 譼 譞 譼, . 譼 譼, - 譼  ୞ 譼 譞 譼 . [. . , , 2008, . 56-62]

 

    .

 

<...> Ono što još valja posebno istaći jest činjenica da je J. Ajduković prvi kontaktolog koji je izradio rječnik rusizama ne samo u svom materinskom srpskom jeziku, nego i u još sedam slavenskih jezika. Rječnik je logičan nastavak njegove nedavno objavljene knjige Uvod u leksičku kontaktologiju, Teorija adaptacije rusizama i vrlo je važan za razvoj kontaktologije općenito. [. . , , 2008, . 74-75]

 

<...> Pratim već dulje vrijeme znanstveni rad mr sc. Jovana Ajdukovića vezan za područje kontaktne lingvistike i mogu zaključiti da on predstavlja značajan doprinos kako navedenoj lingvističkoj grani, tako i širem području lingvistike i filologije. Njegov je rad zanimljiv ne samo rusistima već i svim slavistima, lingvistima i filolozima. [. , , 2008, . 63]

    .

 

<...> , . , 子孜 . [. . , , 2008, . 65-66]

 

<...> , , , , . [. , , 2008, . 76-77]

 

    . Ҽ

 

<...> , , , . , , , , , , . [. . , , 2008, . 67-70]

 

    . ϼ ,

 

<...> , ( 261.462, , ) . . . [. . , , 2008, . 71]

 

<...> Kontaktologiczna teoria Ajdukovicia jest więc kompletną teorią, obejmującą wszystkie poziomy języka, z rozbudowaną strukturą pojęciową i bardzo szczegółową zhierarchizowaną klasyfikacją zjawisk językowych, co jest w tej postaci całkowitą nowością w literaturze przedmiotu. [Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 40, SOW, Warszawa 2005: 517-521]

 

    .

 

<...> . . . [Studia Russica XXII, Budapest, 2005: 309-311]

 

   .

 

<...> ༭孞 ଡ଼ ༭ 譼 - . 譼譞 (1992) 譞 (1997).  ଡ଼ 譼, 850 . <...> , 譼 譼 , . 嚭 ,  . [ , , , 2006: 423-434]

 

  

 

<...> Knjiga Jovana Ajdukovića vrlo je iscrpna studija adaptacije rusizama u zapadnoslavenskim i južnoslavenskim jezicima. Djelo i u teorijskom pogledu predstavlja značajan doprinos proučavanju jezičnog posuđivanja. Valja samo ispitati primenljivost Ajdukovićeva modela i na druge jezike u kontaktu. [Suvremena lingvistika, 57-58, Zagreb, 2004: 149-150]

 

.

 

<...> Mit seiner Monographie und vor allem mit seinem großartigen Wörterbuch hat Jovan Ajduković Grundlagenarbeit geleistet, deren bleibender, hoch einzuschätzen-der Wert für die Slawistik schwerlich in Frage gestellt werden kann. [Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 54, 2008: 267-268; . . , , 2008, . 92]

  

Homepage