Homepage

 

Јован Ајдуковић. УВОД У ЛЕКСИЧКУ КОНТАКТОЛОГИЈУ. ТЕОРИЈА АДАПТАЦИЈЕ РУСИЗАМА, Фото Футура, Београд, 2004, 364. ISBN 86-83691-06-3

 

(књига се може преузети у PDF формату, кликните на линк са називом поглавља)

 

САДРЖАЈ

 

1_УВОД_7 (5.66 MB)

 

1.1. Област истраживања 7

1.1.1. Билингвизам 7

1.1.2. Диглосија 8

1.1.3. Језички контакти 8

1.1.4. Теорија Уриjела Вајнрајха 18

1.1.5. Теорија Ејнара Хаугена 21

1.1.6. Теорија Рудолфа Филиповића 23

1.1.7. Последња деценија ХХ века 26

1.2. Предмет истраживања 47

1.3. Циљеви истраживања 48

1.4. Лексикографски извори 49

 

2._КРАТАК_ПРЕГЛЕД_ИСТОРИЈЕ_ЈЕЗИЧКИХ_КОНТАКАТА_54 (1,93 MB)

 

2.1. Руско-српски језички контакти 56

2.2. Руско-бугарски језички контакти 60

2.3. Руско-македонски језички контакти 63

2.4. Руско-словеначки језички контакти 67

2.5. Руско-словачки језички контакти 69

2.6. Руско-пољски језички контакти 72

2.7. Руско-чешки језички контакти 75

 

3._ДЕФИНИЦИЈЕ_ОСНОВНИХ_КОНТАКТОЛОШКИХ_ПОЈМОВА_78  (1.83 MB)

 

3.1. Лингвистичка и лексичка контактологија 78

3.2. Теорија активације и пресликавања. Појамконтактема” 81

3.3. Појамрусизам” 85

3.4. Врсте адаптације русизама 99

 

4._ТРАНСФОНЕМИЗАЦИЈА_101 (3.09 MB)

 

4.1. Теорија трансфонемизације Рудолфа Филиповића 101

4.1.1. Трансфонемизација англицизама у хрватском или српском 101

4.1.2. Трансфонемизација англицизама у руском 102

4.1.3. Фонемска импортација 103

4.1.4. Дистрибуција фонема 104

4.1.5. Адаптација акцента 105

4.1.6. Примарна и секундарна адаптација 105

4.2. Теорија трансфонемизације русизама 105

4.2.1. Трансфонемизација русизама у српском и хрватском 105

4.2.2. Трансфонемизација русизама у јужнословенским и западнословенским језицима. Новине у теорији 107

4.2.3. Типолошке одлике руског и других словенских језика у контакту 107

4.2.4. Типови и подтипови трансфонемизације 110

4.2.4.1. Нулта трансфонемизација (Ф0) 111

4.2.4.2. Прва делимична трансфонемизација (Ф1) 112

4.2.4.2.1. Први подтип (Ф1/1) 112

4.2.4.2.2. Други подтип (Ф1/2) 114

4.2.4.2.3. Трећи подтип (Ф1/3) 115

4.2.4.2.4. Четврти подтип (Ф1/4) 116

4.2.4.3. Друга делимична трансфонемизација (Ф2) 116

4.2.4.3.1. Први подтип (Ф2/1) 116

4.2.4.3.2. Други подтип (Ф2/2) 117

4.2.4.3.3. Трећи подтип (Ф2/3) 117

4.2.4.3.4. Четврти подтип (Ф2/4) 117

4.2.4.4. Слободна трансфонемизација (Ф3) 118

4.2.4.4.1. Први подтип (Ф3/1) 118

4.2.4.4.2. Други подтип (Ф3/2) 119

4.2.4.4.3. Трећи подтип (Ф3/3) 119

4.2.4.4.4. Четврти подтип (Ф3/4) 119

4.2.5. Принципи у одређивању трансфонемизације 121

4.2.6. Статистички извештај 122

4.3. Формирање ортографије русизама 123

4.4. Редистрибуција финалних консонантских група 128

4.5. Адаптација акцента 130

4.6. Закључна разматрања 135

 

5._ТРАНСДЕРИВАЦИЈА_144  (1,75 MB)

 

5.1. Дефиниција појма144

5.2. Новине у теорији. Типови и подтипови трансдеривације 145

5.2.1. Нулта трансдеривација (Д0) 145

5.2.2. Прва делимична трансдеривација (Д1/1) 146

5.2.3. Друга делимична трансдеривација (Д1/2) 146

5.2.4. Слободна трансдеривација (Д2) 147

5.3. Врсте творбене адаптације 147

5.3.1. Примарна адаптација 147

5.3.2. Примарно-терцијарна адаптација 148

5.3.3. Секундарна адаптација 148

5.3.4. Секундарно-терцијарна адаптација 148

5.4. Преглед афиксалних творбених контактема 151

5.5. Закључна разматрања 154

 

6._ТРАНСМОРФЕМИЗАЦИЈА_168 (779,44 KB)

 

6.1. Дефиниција појма 168

6.2. Теорија трансморфемизације русизама 170

6.3. Новине у теорији 171

6.3.1. Нулта трансморфемизација (М0 172

6.3.2. Делимична трансморфемизација (М1) 173

6.3.3. Слободна трансморфемизација (М2) 174

6.4. Примарна и секундарна адаптација 175

6.5. Закључна разматрања 176

 

7._ТРАНСМОРФОЛОГИЗАЦИЈА_178 (1,17MB)

 

7.1. Дефиниција појма 178

7.2. Именице 179

7.2.1. Трансморфологизација именичког рода (ТМР) 179

7.2.1.1. Нулта трансморфологизација (ТМР0) 181

7.2.1.2. Делимична трансморфологизација (ТМР1) 182

7.2.1.3. Слободна трансморфологизација (ТМР2) 182

7.2.2. Трансморфологизација именичког броја (ТМБ) 182

7.2.2.1. Нулта трансморфологизација (ТМБ0) 183

7.2.2.2. Делимична трансморфологизација (ТМБ1) 184

7.2.2.3. Слободна трансморфологизација (ТМБ2) 184

7.3. Придеви 184

7.3.1. Трансморфологизација придевског вида односно дужег или кратког облика придева (ТМПВ) 184

7.3.1.1. Нулта трансморфологизација (ТМПВ0) 186

7.3.1.2. Делимична трансморфологизација (ТМПВ1) 186

7.3.1.3. Слободна трансморфологизација (ТМПВ2) 186

7.4. Глаголи 186

7.4.1. Трансморфологизација глаголског вида (ТМГВ) 186

7.4.1.1. Нулта трансморфологизација (ТМГВ0) 187

7.4.1.2. Делимична трансморфологизација (ТМГВ1) 187

7.4.1.3. Слободна трансморфологизација (ТМГВ2) 188

7.5. Закључна разматрања 188

 

8._ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА_191 (2,87 MB)

 

8.1. Основни појмови семантичке адаптације 191

8.2. Семантичке промене русизама 192

8.3. Новине у теорији транссемантизације 195

8.3.1. Нулта семантичка адаптација (С0) 196

8.3.2. Сужење броја значења модела (С1Нм) 198

8.3.3. Сужење значењског поља модела (С1Фм) 199

8.3.4. Сужење значењског поља реплике (С1Фр) 200

8.3.5. Проширење броја значења реплике (С2Нр) 200

8.3.6. Проширење значењског поља реплике (С2Фр) 201

8.3.7. Двочлана комбинација С1Фм+С1Фр 202

8.3.8. Двочлана комбинација С1Нм+С1Фм 203

8.3.9. Двочлана комбинација С1Нм+С1Фр 204

8.3.10. Двочлана комбинација С1Нм+С2Нр 205

8.3.11. Двочлана комбинација С1Нм+С2Фр 206

8.3.12. Двочлана комбинација С1Фм+С2Нр 207

8.3.13. Двочлана комбинација С1Фр+С2Нр 208

8.3.14. Двочлана комбинација С1Фм+С2Фр 209

8.3.15. Двочлана комбинација С1Фр+С2Фр 209

8.3.16. Двочлана комбинација С2Нр+С2Фр 210

8.3.17. Трочлана комбинација С1Нм+С1Фм+С1Фр 210

8.3.18. Трочлана комбинација С1Нм+С1Фм+С2Нр 211

8.3.19. Трочлана комбинација С1Нм+С1Фр+С2Нр 213

8.3.20. Трочлана комбинација С1Нм+С1Фм+С2Фр 213

8.3.21. Трочлана комбинација С1Нм+С1Фр+С2Фр 214

8.3.22. Трочлана комбинација С1Нм+С2Нр+С2Фр 214

8.3.23. Трочлана комбинација С1Фм+С1Фр+С2Фр 215

8.3.24. Трочлана комбинација С1Фм+С1Фр+С2Нр 215

8.3.25. Трочлана комбинација С1Фм+С2Нр+С2Фр 215

8.3.26. Четворочлана комбинација С1Нм+С1Фм+С2Нр+С2Фр 216

8.3.27. Четворочлана комбинација С1Нм+С1Фм+С2Нр+С2Фр 216

8.3.28. Дерогација значења С# 216

8.4. Закључна разматрања 217

 

9._ЛЕКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКА_АДАПТАЦИЈА_РУСИЗАМА_225 (1.71 MB)

 

9.1. ЛС типови русизама 225

9.2. Типови ЛС адаптације русизама 239

9.2.1. Нулта ЛСА (ЛСА0) 239

9.2.2. Делимична ЛСА (ЛСА1) 240

9.2.3. Слободна ЛСА (ЛСА2) 241

9.3. Закључна разматрања  241

 

10._ТРАНССИНТАКСИЗАЦИЈА_250 (1.02 MB)

 

10.1. Дефиниција појма 250

10.2. Типови транссинтаксизације глаголске рекције 255

10.2.1. Нулта транссинтаксизација глаголске рекције (СИА0) 255

10.2.2. Делимична транссинтаксизација глаголске рекције (СИА1) 255

10.2.3. Слободна транссинтаксизација глаголске рекције (СИА2) 256

10.3. Закључна разматрања 257

 

11._КОНТАКТОЛОШКИ_РЕЧНИЦИ_259 (1.57MB)

 

11.1. Појам и врсте контактолошких речника 259

11.2. Принципи контактолошке идентификације русизама 265

11.3. Концепција контактолошког речника адаптације 271

 

12._ОПШТИ_ЗАКЉУЧАК_277 (685.21 KB)

 

Селективна библиографија 284

 

Резюме 330

 

Abstract 340

 

Додатак. Контактолошки речник адаптације русизама (огледни примерак) 341

 

Регистар имена 355

 

Библиографија аутора 361

 

Homepage