КОНТАКТОЛОШКИ РЕЧНИК

СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

 

КОНТАКТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

 

 

Електронска верзија речника

Электронная версия словаря

 

A Contactological Dictionary of Slavic Languages - under construction

 

 

Контактолошки речник словенских језика

 

 

Библиографски подаци за штампано издање:

Выходные данные бумажной версии:

 

Том 1: Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика: речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем. Том 1, А-В. Београд, Фото Футура, 2010, 413 стр. (ISBN 978-86-83691-39-5); друго допуњено и прерађено електронско издање (2013, 533 стр.).

 

Том 2: Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика: речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем. Том 2, Г-Е, Београд, Фото Футура, 2011, 420 стр. (ISBN 978-86-83691-45-6); допуњено електронско издање (2013, 441 стр.).

 

Том 3: Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика: речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем. Том 3, Ж-Й, Београд, Фото Футура, 2012, 310 стр. (ISBN 978-86-83691-48-7)

 

Напомена: Код цитирања пожељно је наводити и адресу ове интернет-презентације, пагинацију, као и датум последње промене будући да се електронска верзија „Контактолошког речника словенских језика“ повремено допуњава новом грађом и усклађује са нашом теоријом контактолошке лексикографије.

 

 

Теоријска основа речника

 

Јован Ајдуковић, Радови из лингвистичке контактологије

Фото Футура, Београд, 2012, 230 с. (ISBN 978-86-83691-47-0)

 

Општа структура речничког чланка (компаративни преглед)

[презентација у PDF, 2012]

 

Општа структура контактолошког речничког чланка (компаративни преглед)

[презентација у PDF, 2012]

 

Трансграфематизација у контактолошким речницима

[Реферат са Скупа слависта Србије, 2013]

 

 

ПРВА СЕРИЈА (Свеске 1-28)

Језици у контакту: руски и бугарски

 

 Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем

Словарь адаптации болгарских  контактолексем под влиянием русского языка

 

Насловна страна (1. том, PDF)

Насловна страна (2. том, PDF)

Насловна страна (3. том, PDF)

 

Предговор     О словаре     About the Dictionary

 

Скраћенице     Условне ознаке     Литература

 

Индекс руских модела (ел. верзија, PDF)

 

 

РЕЧНИК - СЛОВАРЬ

 

 

А  [36-201]    Б  [202-355]    В  [356-491]    Г  [492-632]    Д  [633-809]    Е  [810-900]    

 

Ж  [901-933]    З  [-000]   И  [-000]    Й  [-0000]    К  [-0000]    Л  [-0000]   

 

М  [-0000]    Н  [-0000]    О  [-0000]    П  [-0000]    Р  [-0000]    С  [-0000]   

 

Т  [-0000]    У  [-0000]    Ф  [-0000]    Х  [-0000]    Ц  [-0000]    Ч  [-0000]   

 

Ш  [-0000]    Щ  [-0000]    Ю  [-0000]    Я  [-0000]

 

 

Датум последње промене:

29.5.2013.

 

 

Контактолошки фразеолошки речник

 

 

A Contactological Dictionary of Slavic Languages:

The Contactological Dictionary of Adaptation of Bulgarian Contact-Lexemes

under Russian Influence   

 

© 2010-2013 Dr Jovan Ajduković (Belgrade, Serbia)
All rights reserved

 

При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.

 

Jovan Ajdukovic’s Homepages:

 

http://www.ptt.rs/korisnici/j/o/joralbgd

http://ajdukovicj.narod.ru/