Berba grozdja                                                                          Konji      

  

           

               Sanke                                                                                     Zima

                

              Sankanje                                                                    Molitva

    

              Drvoseča                                                                                Berba

    

             Jesen u polju                                                          Radost na snegu

 

 

                                    Prolece                                         Berba jabuka

                                     

                                               tikvice